วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ชาวบอร์ดผู้โง่เขรา

สวัสดีชาวบอร์ดผุ้โง่เขราทุกคนวันนี้จะมารู้ประวัติ
XX Hilary Stangky555 กัน

ชื่อ-เอฟ
อายุ - 15
โรงเรียน - The Porword international School
นิสัย - ดี เพื่อนรัก คนในบอร์ดทรูรัก หน้าตัวเมีย
หน้าตา - หล่อเท่
คนที่เกลีบยด - โก้ แอมไฟน์ มันด้าน
เจอกันชาตินะ วู้ว